Notariusz mający upoważnienia

Jedną z osób tak zwanego zaufania publicznego jest notariusz. Osoba zaufania publicznego jest to taka osoba, która wykonuje własne działania, obowiązki zawodowe w ramach aktywności ekonomicznej na rzecz ludzi, jest postacią publiczną i ma się cieszyć ich zaufaniem. Notariusz mający upoważnienia z ramienia Państwa spełnia te żądania. Kancelaria notarialna oraz notariusz to nie terminy związane z adwokatem ani żadną taką osobą, nie prowadzi rad ani nie jest osobą, która występuje w roli pełnomocnika czy w imieniu kontrahenta wyłącznie jednostką, która w niektórych kwestiach wykonuje czynności sądu przy jego pominięciu to oznacza zastępuje sąd w wielu zagadnieniach. Jednym słowem mówiąc to jak jest osoba, która na przykład chce potwierdzić autentyczność podpisu, zrobić duplikat jakiegoś istotnego zaświadczenia nie musi iść do sądu tylko ma prawo się udać do notariusza. Aby wykonywać ten zawód nie wystarczy znać prawa oraz umieć się w nim wzruszać, ani wyrobić sobie parę pieczątek i przybijać je na papierkach. Nie wystarczy także cieszyć się dużym zaufaniem osób w koło siebie. Należy mieć znakomity charakter oraz nieskazitelną tak zwaną kartotekę. Nie wolno mieć żadnych wyroków oraz posiadać pełnię praw zarazem cywilnych jak oraz obywatelskich. Notariusz jest osobą w głównej mierze sprawiedliwą, profesjonalną oraz niezmiernie dokładną, która ma prawo wystawiać poświadczenie dziedziczenia. Notariusz ma obowiązek spełniać te wymagania ze względu na to, że reprezentuje Państwo, jest urzędnikiem, innymi słowy figurą zaufania publicznego, bowiem właśnie takie uczucie powinien wywoływać w petencie urzędnik i nie może w żaden sposób zawieść kontrahenta. Na pewno nie może sobie pozwolić na zaniedbanie, bo może to zaważyć na czyjejś przyszłości.

Related Posts